Jule-nytårshilsen

Kære kolleger
 
December gik og julen kom,
og når dette læses, har du sikkert danset din nytårssvingom 
Året gik på held og meget er hændt
Mange har sikkert følt sig efter et hurtigkørende tog spændt.
For ændringer og reformer kommer med lyntogets hast
Og mange tænker ”hvad kan dog ikke komme de studerende til last!”.
Men hvis mismod og træthed risikerer at få fat,
Så er der her en lille yndlingsordskat:
”To trætte mus i en spand med mælk
De svømmede rundt så godt de ku’
Men håbet svandt – hva gør vi nu?
Den ene ville drukne sig,
men makkeren sagde nej, nej, nej
For håbet sejrer kun, måske
Så længe vi leder efter det
Bliv ved at lede efter det
 
Så svømmede de, som aldrig før
Og mælken blev til sidst til smør
Så kravlede de op på land
Stod frem og knugede hinanden Og ønskede glædelig jul” (Gnags: ”Julesang”)
 
De bedste ønsker for fremtiden og lykkens bud
Ønskes alle af Bestyrelsen for SKUD

Vi skal da ses til julehygge d. 12. dec. :)

“Julen sig nærmer, sneen jorden dækker

Vejlederne vil hygge sig i selskab rart og godt.

Noget så travlt de har, men der er mer’ der trækker,

så kom og drik en øl på Bankeråååt”

(https://www.youtube.com/watch?v=BFUOvhnRRTg – beklager, at jeg ikke kunne finde en bedre version :) :)

Kære kolleger, kom og mød de andre artsfæller – nye som gamle, kendte som ukendte til en velfortjent hyggestund d. 12. december kl. 16.30 på Bankeråt i Ahlefeldtsgade 27/Nansensgade :) Hvis der er kolleger, som har lyst til at mødes synkront et andet sted i det ganske land (Aarhus, Odense, Aalborg?), så kan vi jo lave en virtuel skålhilsen og ønske hinanden glædelig jul og godt nytår :)

Giv et prej, så vi kan gemme en stol til dig, og skriv til hellelausen@gmail.com.

Vi i Sektionen SKUDs bestyrelse glæder os til at se dig :)

 

 

Får du heller ikke læst faglitteratur? Kom i gang med vores nye læseklub på Facebook :)

Kære kollega, får du heller ikke læst de fagbøger, som du gerne vil?

Nu har du chancen for at komme i gang og samtidig få mulighed for sparring, afklaring og uddybelse fra dine landskolleger :)

I sektionen SKUD har vi oprettet en læseklub i Facebook “SKUD læsegruppe”: https://www.facebook.com/groups/518124571724336/

Vi begynder med “Til den andens bedste – Om vejledningens etik”, og vi går vejledningsfagligt til værks ved at sætte mål, som vi tænker er helt opnåelige for alle. Så vi afsætter en måned til at få fat i den og læse de to første kapitler ( = 37 sider). Og så kan vi jo stille spørgsmål til og diskutere indholdet i facebookgruppen. Dernæst tager vi de næste to kapitler til den næste måned :)

Vi glæder os til at fordybe os i vejledningslitteraturen på tværs af landet! Har du et forslag til næste bog, så skriver du det bare i facebookgruppen :)

Vi skrives ved i facebookgruppen :) – og del endelig muligheden med dine kolleger!

Bedste hilsner fra Bestyrelsen

 

Tilmeld dig AEU-Seminar 2016 om målgruppeorienteret vejledning

Før det nye semester banker på døren og påny slår benene væk under dig, skal du skynde dig at få dig tilmeldt årets AEU seminar d. 28. og 29. september på Hotel Storebælt i Nyborg.

Programmet er klar, og det er spækket med gode og interessante oplægsholdere, som kan klæde dig på til at blive endnu bedre til at lave målgruppeorienteret vejledning:

Dag 1: Uddannelsesforsker Henriette Holmegaard fra Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, en prodekan fra SDU
Dag 2: Kommunikationshåndværker Harald Tokerød fra Tokerød+, studiecoach Mette Gøtterup-Tang fra CBS

Dagene vil også byde på interessante indspark fra nuværende og kommende studie- og karrievejledningsindsatser og et eksperimentarium med studerende, hvor vi kan afprøve vores nye viden om målgruppeorienteret vejledning.

Tilmeld dig nu og senest d. 24. august: http://www.aeu.dk/aktiviteter/2016/seminarer/seminar-for-studie-og-karrierevejledere#1365.

Vi glæder os til at se dig!

Bedste sommerhilsner
Planlægningsgruppen

Lad os drikke en sommerøl – eller kaffe :)

Kære hårdtarbejdende kolleger, trænger I ikke til at ses med andre vejledervenner?

I får chancen d. 15. juni kl. 17, hvor jeg foreslår, at vi kan mødes på PH-cafeen på Halmtorvet. Der kan man både sidde inde og ude – forhåbentlig ude :)

Så sæt kryds i kalenderen – så ses og erfaringsudveksler vi på kryds og tværs :)

På vegne af bestyrelsen

Helle Lausen, RUC

 

Generalforsamling i SKUD 2016

 

Årets generalforsamling blev afholdt d. 12. april 2016. Programmet bestod af flere punkter, og her kommer et uddrag af de mest centrale. God læselyst!

 

Bestyrelsens beretning v/ Anja Mee Foldberg
  • Arrangementsaktiviteter; udover sociale arrangementer, er der blevet afholdt to faglige fyraftensmøder inkl. dette sektionsmøde.

  • Udarbejdelse af velkomstbrev/semesterstartsbrev til nyansatte AC-vejledere, til distribution vira kontaktpersoner på universiteterne.

  • Bestyrelsen har diskuteret Danmarks Vejlederforenings politiske holdning til efteruddannelse, men der er potentiale for at arbejde videre med spørgsmålet om efter- og videreuddannelse/opkvalificering.

  • Liza Schmidt er indtrådt i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse, hvor de interne møder i SKUD har været et rum for sparring for det arbejde Liza er indgået i gennem bestyrelsen.

  • Der har været tiltag til at skabe liv på bloggen med indlæg i september om fremdriftsreformen.

  • Bestyrelsen vil desuden gerne have input fra SKUDs medlemmer til hvilke tiltag og aktiviteter, der vil være interesse for blandt medlemmerne. Ud over en kort snak på generalforsamlingen, vil bestyrelsen følge op på dette i den kommende tid.

 

Valg til bestyrelsen:
Medlemmer som forsætter:
Anja Mee Foldberg (KU // valgt til formand), Liza Schmidt (DTU // valgt til næstformand), Helle Laursen (RUC), Trine Møller (ITU)

Nye medlemmer: Sophie Kongsbak (ITU) (suppleant), Allan Jacobsen (KU)

Medlemmer som udtræder: Martin Jensen (RUC), Anne-Marie Videbæk (KU), Anna Vestergaard (KU)

 

Mentalisering i vejledningen v/ Cristina Fogtmann Fosgerau
Har du lyst til at høre mere om årets første inspirationsoplæg, så tag endelig fat i en af SKUDs bestyrelsesmedlemmer.

 

Uddeling af SKUDs årlige priser v/ Helle Laursen
Igen i år har der været en række indstillinger af vejlederkollegaer til SKUDs tre årlige priser. I år siger vi stort tillykke med de velfortjente priser til;

  • Årets professionalismepris: Martin Jensen, RUC

  • Årets ildsjælspris: Anna Helqvist, KU Science

  • Årets innovationspris pris: Rune Mastrup Lauridsen, SDU

Billeder af de glade prismodtagere ser du nedenfor:

IMG_20160419_165910IMG_20160420_150646IMG_20160420_162327

Husk, at du sidst på året også kan nominere dine kollegaer til de tre priser!

 

// SKUDs bestyrelse

 

Program for sektionsmøde – tag din kollega med

SKUD sektionsmøde, april 2016

IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, lokale 3A28

16:00 Ankomst og præsentation af dagens program

16:05 Fra Danmarks Vejlederforening v. formand Charlotte Knagh Trojahn

16:15 Generalforsamling
Sektionen har ikke vedtægter udover DV’s vedtægter http://www.vejlederen.org/j/index.php/om-foreningen/vedtaegter

Bestyrelsen i SKUD har en forretningsorden http://www.foreningen-skud.dk/about/forretningsorden/

Dagsorden
Formalia
Formandsberetning
Valg til bestyrelsen (5-7 medlemmer i alt og 2 suppleanter)
Evt.

16:35 Pause

16:45 Oplæg ved Christina Fogtmann Fosgerau: Mentalisering i vejledningen

17.30 Pause

17:40 Priser og sandwich v. Trine Møller

18:30 Fri hygge – tag med på bar

 

Tilmelding senest fredag d. 8. kl. 12.00 til annavj@hum.ku.dk